В кабинета по ендокринология специалистите на Медицински център “Д-р Калчев” се справят успешно с диагностицирането и лечението на:

  • хипотиреоидизъм – характеризира се с намалена секреция на тиреоидни хормони от щитовидната жлеза;
  • хипертиреоидизъм – характеризира се с повишена продукция на тиреоидни хормони, водещи до тиреотоксикоза;
  • метаболитен синдром – метаболитният синдром представлява комплекс от взаимно свързани рискови фактори за развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания. Тези рискови фактори включват дисгликемия, дислипидемия, артериална хипертония и висцерален тип затлъстяване;
  • захарен диабет – метаболитно заболяване, характеризиращо се с хипергликемия, която е резултат от нарушения в инсулиновата секреция, в инсулиновото действие или в двете заедно;
  • нарушения във функциите на женските гонади – състояние свързано с намаление или отпадане на яйчниковите функции в резултат на увреждане на гонадите (първичен или хипогонадотропен хипогонадизъм) или при засягане на регулиращото действие на хипофизата, съотв. хипоталамуса (вторичен или хипогонадотропен хипогонадизъм). Към женския хипогонадизъм спадат: Овариална дисфункция, Синдром на Търнър, Хипопитуитаризъм, Хипоталамична дисфункция;
  • нарушения във функциите на мъжките гонади – състояние свързано с намаление или отпадане на една от функциите на тестисите – ендокринната (хормоналната) или екзокринната (сперматогенната), или на двете заедно. Хипогонадизмът може да възникне при увреждане на самите тестиси (първичен или хипогонадотропен хипогонадизъм) или при засягане на регулиращото действие на хипофизата, съотв. хипоталамуса (вторичен или хипогонадотропен хипогонадизъм). Към мъжкия хипогонадизъм спадат: Тестикуларна хипофункция, Синдром на Клайнфелтър и др., както и по-редките нарушения във функциите на хипофизна, надбъбречни и паращитовидни жлези.

Какво да очаквате по време на прегледа?

Доверете се на нашия ендокринолог

Д-р Даниела Красимирова

ендокринолог в София

Важно за пациентите с автоимунни заболявания – Тиреоидит на Хашимото и диабет

Йод и щитовидна жлеза

връзката на йода със заболяванията на щитоводната жлеза

Синдром на Хашимото

най-важното, което трябва да знаете за тиреоидит на Хашимото

Какво казват пациентите за нас?

Имате въпрос или желаете консултация?