Фетална морфология

Кога се прави фетална морфология?

Комниниран биохимичен скрининг между 11 – 13 г.с.+ 6 дни

Ултразвукова оценка на растежа и развитието на плода в края на първото тримесечие. Добре се визуализират глава, крайници, гръден кош, коремна стена, мозък, сърце, бъбреци, стомах, пикочен мехур. С голяма вероятност може да се прогнозира пола на детето. Определя се разположението на плацентата и броят на съдовете в пъпната връв. Големи структурни дефекти могат да се открият още в този срок на бременността.

При този преглед се извършва скрининг за хромозомни заблявания – синдром на Даун, синдром на Едуардс, синдром на Патау, синдром на Търнър. За целта се визуализират и измерват носната кост, нухалната транслуценция, характеристиката на кръвотока в сърцето и съдовете на плода.

С Доплер се изследва също така и кръвотока в маточните съдове, за да се прогнозира риска от ранна и късна прееклампсия и от изоставане в растежа на плода.

Взема се малко количество венозна кръв от бременната жена и пробата , заедно с картата от ултразвуковия преглед се изпращат в специализирана генетична лаборатория за изчисляване на риска за хромозомни заболявания при плода.

Инвазивни изследвания под УЗ контрол

При установяване на висок риск се обсъжда провеждането на инвазивни изследвния – хорионбиопсия или амниоцентеза.

При хорионбиопсията, под УЗ контрол, малко количество (10 – 30 милиграма) материал от хориалните въси ( бъдещата плацента), се вземат за генетично изследване.Това количество представлява приблизително една хилядна част от хориона. Процедурата се извършва между 11 г.с и 13 г.с. + 6 дни.

Амниоцентеза – аспириране на 20 мл околоплодна течност чрез пункция през предна коремна стена и маточната стена. Извършва се под ултразвуков контрол, след 16 гестационна седмица.

Взетият материал се изследва в генетична лаборатория, където се установява хромозомния набор на плода.

Рискът от спонтанен аборт след тези процедури е под 1%.

На разположение са и неинвазивни тестове за хромозомни заболявания при плода , на принципа на изследването на т.нар. Free cell DNA – фрагменти от фетална ДНК , които са преминали плацентарната бариера и могат да бъдат открити в кръвта на бременната жена.

За целта, след 10 г.с. се взима малко количество венозна кръв от майката и се изследва в специализирани генетични лаборатории.

Точността на този тип тестове непрекъснато се повишава, като за Даун синдром е 99%.Възможно е да се открият и други бройни и структурни хромозомни нарушения на плода.

УЗ преглед в 20-23 г.с. за изследване на феталната морфология

Структурите на плода се визуализират оптимално в този срок на бременността и е възможно тяхното детайлно изследване. Оценява се растежът и развитието. Определят се мястото на прикрепване на плацентата и нейното разположение спрямо маточната шийка, мястото на прикрепване на пъпната връв към плацентата, броят на кръвоносните съдове в пъпната връв, количеството околоплодна течност, дължината на маточната шийка.

С Доплер са прави оценка на кръвотока в плода, плацентата и маточните съдове.

Фетална ехокардиография в 20-24 г.с.

При съмнение за структурни дефекти на сърцето и входящите и изходящи кръвоносни съдове, бременната се насочва за консултация към детски кардиолог, специалист по фетална ехокардиография.

Късна фетална морфология

УЗ преглед в 28-32 г.с. с Доплерова оценка на кръвотока в плода, плацентата и маточните съдове.

При този преглед се прави повторна оценка на анатомията на плода, неговите растеж и развитие. Когато има тенденция за забавяне на растежа е много важно да бъде определено дали се касае само за малък за гестационната възраст плод или има данни за фетално страдание. В случай, че се установи такова, проследяването и консултацията на бременността са от ключово значение за успешния и изход, какза здравето както на майката, така и на детето.

Какво казват пациентите за нас?

Имате въпрос или желаете консултация?